BobObst Photo Keywords: ligai_0625_ato2011.usa.ak10mccarthyaktomoosepassak.wrangellsteliasnp.braidedglacieroffregalmountainb